MB: SPR gagal balas hujah, Selangor terus juang

0
457


Walaupun tuntutan pemilihan semula sempadan piliharaya oleh Selangor ditolak Mahkamah Tinggi hari ini, ‘stay order’ diberi menyaksikan semua dalam status quo. Mahkamah turut mengambil maklum kegagalan SPR mengemukakan hujah balas berhubung perkara asas seperti ‘gerrymandering’ dan pembahagian tidak adil (malapportionment).