Mekanisma terbaik jika pengurusan sampah tidak dimonopoli syarikat tertentu

0
181

Sistem pengurusan pembersihan sisa pepejal tanpa dimonopoli individu atau syarikat diyakini langkah tepat dan terbaik bagi menyelesaikan isu kutipan sampah.