Menteri Kesihatan Negara ASEAN komited cegah Zika

0
93

Menteri Negara ASEAN komited perkukuh pengawasan dan meningkatkan penyelidikan dalam menangani virus Zika.