Menteri Kesihatan Negara ASEAN komited cegah Zika

0
110

Menteri Negara ASEAN komited perkukuh pengawasan dan meningkatkan penyelidikan dalam menangani virus Zika.