MES Video

MES : OSCC (Pusat Khidmat Krisis Sehenti)

Kempen OSCC adalah salah satu agenda kerajaan Selangor untuk merakyatkan ekonomi negeri Selangor.

’One Stop Crisis Centre’ atau lebih dikenali sebagai Pusat Khidmat Krisis Sehenti telah diwujudkan bertujuan untuk memberi perkhidmatan menyeluruh kepada mangsa-mangsa penderaan, perkosaan dan juga keganasan rumahtangga

Kandungan berkaitan