MES Video

MES : Skim mokrokredit wanita ladang (WALA)

Banyak program berkaitan wanita yang telah di rangka dan dijalankan dalam meningkatkan taraf ekonomi rakyat Selangor dan salah satunya menaikkan taraf hidup wanita ladang.
Melalui agenda Melakar Kesejahteraan Wanita Selangor, menerusi Merakyatkan Ekonomi Selangor, Skim Mikrokredit Wanita Ladang (WALA) merupakan pinjaman mudah tanpa faedah kepada wanita pekerja ladang bagi tujuan meningkatkan pendapatan bulanan wanita pekerja ladang.

Video berkaitan