Sukan Video Pilihan Video Utama

Misi MPK, hebat tadbir, hebat sukan

Majlis Perbandaran Klang (MPK) muncul sebagai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang cemerlang dalam menggilap potensi sukan penduduk setempat.

Kandungan berkaitan