Nabi ‘makan hadiah’

0
225

Nabi SAW menerima hadiah yang diberikan walaupun daripada orang bukan Islam.