Program Kerajaan Selangor Video

Operasi Bersepadu perniagaan barang lusuh

Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) berpadu tenaga dengan Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) menjalankan Operasi Bersepadu perniagaan barang lusuh dan tempat menjual besi buruk haram sekitar Subang dan Puchong.

Kandungan berkaitan