SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

Pelaksanaan GRP, perkasa perkhidmatan awam

Seminar Amalan Baik Peraturan (GRP) Negeri Selangor 2019 merupakan langkah signifikan bagi memperkasa agenda transformasi perkhidmatan awam. Ia peluang terbaik bagi jabatan kerajaan melihat semula dan menambah baik peraturan sedia.

Video berkaitan