SelangorTV
Eksklusif

Pembangunan berorientasi transit, persediaan kepadatan penduduk

Sebagai persediaan menghadapi peningkatan kepadatan penduduk di masa hadapan, MBSJ akan terus memfokuskan kepada pelaksanaan pembangunan berorientasikan transit atau Transit Oriented Development (TOD) yang memberi tumpuan pembangunan di lokasi yang mempunyai rangkaian perhubungan pengangkutan awam bersesuaian dengan kepesatan pembangunan bercampur di Subang Jaya.

Video berkaitan