Klik

Pembangunan Islam, Kerajaan Negeri prihatin

Sejumlah RM237.89 juta diperuntukkan bagi program pendidikan Islam manakala RM375.78 juta lagi diperuntukkan untuk aktiviti pemantapan kemajuan agama Islam.

Kandungan berkaitan