SelangorTV
Klik

Pembinaan Rumah Selangorku dijangka meningkat

Bagi merancakkan semula sektor pembinaan khususnya perumahan, Kerajaan Negeri akan memperkenalkan Insentif Galakan Pembinaan Rumah Mampu Milik (Rumah Selangorku Harapan) Pasca Covid-19 di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi Ke-3 yang dijangka mampu menambah unit Rumah Selangorku dengan sasaran tambahan sehingga 60,000 unit, iaitu penambahan sebanyak 30,000 unit di pasaran untuk tempoh tiga tahun. Nilai ekonomi yang dijangka akan dijana menerusi insentif tersebut adalah sebanyak RM7.5 bilion.

Video berkaitan