Bual Bicara

Pencemaran air: Siapa buat onar?

Sebanyak RM200 juta diperuntukan Kerajaan Negeri bagi mengatasi masalah pencemaran air di Selangor menerusi empat projek yang akan bermula pada tahun ini dan dijangka siap dalam tempoh 18 bulan. Selain itu, persidangan Dewan Negeri Selangor pada 9 November lalu turut meluluskan pindaan Rang Undang-Undang Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) 2020 yang menetapkan hukuman lebih berat kepada pencemar sumber air.

Kandungan berkaitan