TVSelangor
Klik

Pengecualian cukai, fi lesen kekal

Kerajaan Negeri meneruskan dasar pengecualian pembayaran cukai pintu bagi kediaman kos rendah dan rumah kampung serta fi lesen perniagaan penjaja kecil dengan kos tanggungan RM70.6 juta.

Video berkaitan