TVSelangor
Agama Video Pilihan Video Utama

Pengikut Nabi Muhammad SAW golongan siapa?

Nabi Muhammad SAW mempunyai pengikut daripada golongan ditindas, hamba sahaya & orang biasa kerana baginda tidak mempunyai kepentingan, sebaliknya sentiasa membela nasib golongan berkenaan.

Video berkaitan