Penjajaran air percuma, kita akan lihat…

0
282

Dato’ Menteri Besar, Amirudin Shari mengulas mengenai Belanjawan Selangor 2019 terhadap penjajaran Air Percuma Selangor yang akan diterima oleh golongan B40 sebanyak 25 meter padu pada tahun hadapan.