SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

Penjajaran air percuma, kita akan lihat…

Dato’ Menteri Besar, Amirudin Shari mengulas mengenai Belanjawan Selangor 2019 terhadap penjajaran Air Percuma Selangor yang akan diterima oleh golongan B40 sebanyak 25 meter padu pada tahun hadapan.

Video berkaitan