SelangorTV
Klik

Penjajaran wifi tumpu kluster pendidikan, kesihatan & agama

Kerajaan Negeri sedang menyusun strategi dalam memastikan pelajar yang menggunakan sistem e-pembelajaran tidak ketinggalan melalui penjajaran semula wifi Smart Selangor dengan memfokuskan kepada kluster pendidikan, kesihatan dan keagamaan. Kumpulan sasaran bagi penjajaran ini ialah kelompok B40 dan kelompok M40 ke bawah.

Video berkaitan