Perangsang Selangor tumpu ‘organic growth’

0
267

‘Organic growth’ dan peningkatan sesebuah pelaburan menjadi keutamaan Kumpulan Perangsang Selangor (Perangsang Selangor) pada tahun 2018 – AGM & EGM Perangsang Selangor, SACC, 24 Mei 2018.