SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

Periksa berkala, perhalusi bangunan lama

Badan Pengurusan Bersama (JMB), Perbadanan Pengurusan (MC) dan pemilik rumah bertanggungjawab memelihara keselamatan bangunan secara berkala dengan mendapatkan khidmat siasatan daripada jurutera profesional. Kerajaan Negeri dengan kerjasama Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) kini memperhalusi garis panduan pembangunan semula untuk perumahan lama.

Video berkaitan