Peruntukan MARRIS RM497 juta diterima pada 2016

0
317

Sejumlah RM497 juta diterima pada 2016 bagi peruntukan Kumpulan Wang Amanah Penyelenggaraan Jalan Negeri (MARRIS)