Peruntukan MARRIS RM497 juta diterima pada 2016

0
342

Sejumlah RM497 juta diterima pada 2016 bagi peruntukan Kumpulan Wang Amanah Penyelenggaraan Jalan Negeri (MARRIS)