PKNS sumbang SRA ‘PA system’

0
149

Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) menyerahkan 75 unit peralatan siar raya (PA system) bernilai RM269,546 sebagai sumbangan program tanggungjawab sosial korporat (CSR) kepada 75 sekolah rendah agama terpilih di bawah Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) seluruh negeri.