PKNS teruskan amalan berintegriti

0
179


Setiap Ahli Perbadanan PKNS diwajibkan menandatangani Borang Pengisytiharan Kepentingan sebelum Mesyuarat Ahli Perbadanan bermula bagi memastikan tiada kepentingan atas kertas yang dibentang dan dibincang dalam mesyuarat tersebut.