Klik

PKP: Keganasan rumah tangga meningkat, laporkan

Kempen Keganasan Terhadap Wanita Berasaskan Gender akan dilaksanakan sepanjang tahun dengan pelbagai aktiviti bagi memberi kesedaran kepada orang awam.

Kandungan berkaitan