Klik Video Pilihan Video Utama

PNSB perlu kemuka permohonan baharu

Permodalan Negeri Selangor Berhad (PNSB) perlu mengemukakan permohonan baharu bagi pembinaan Rehat dan Rawat (R&R) yang menjadi punca masalah di kawasan Taman Air Manis, Sabak Bernam.

Kandungan berkaitan