Program prihatin ESQ ‘Special 4 Ramadan’ sumbang RM 51,240 bantu golongan memerlukan

0
184

Program prihatin ESQ sempena ramadan untuk asnaf, mualaf & fakir miskin di Negeri Selangor. Program ini atas usahasama MBI & PEKAWANIS