Klik Video Utama

Pustakaan Raja Tun Uda, ‘world class’

Sempena Kongres Perpustakaan dan Maklumat Sedunia (WLIC) anjuran International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Perpusatakan Raja Tun Uda, Shah Alam terpilih sebagai lokasi lawatan peserta IFLA WLIC dari 150 buah negara. Pemilihan lokasi lawatan perpustakaan ini adalah satu penghormatan bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor (PPAS) dalam mempamerkan kejayaan perkhidmatan perpustakaan di Selangor.

Kandungan berkaitan