Dewan Negeri Selangor Video Utama

Rakaman Istiadat Pembukaan Mesyuarat Dewan Negeri Selangor Ke-13 Tahun 2017


Istiadat Pembukaan Mesyuarat Pertama Persidangan Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Ke-13 Tahun 2017

Video berkaitan