Dewan Negeri Selangor Video

Rakaman Pembukaan Persidangan Dewan Negeri Selangor Penggal Ke 3 Kali Ke 13 – 30 Mac 2015

Pembukaan Persidangan Dewan Negeri Selangor. Mesyuarat Pertama Penggal Ketiga Dewan Negeri Selangor Ketiga Belas Tahun 2015

Kandungan berkaitan