Dewan Negeri Selangor Video

RAKAMAN : Sidang Dewan Negeri Selangor 2015 – 13/11/15 (Sesi Pagi)

Mesyuarat Ketiga Persidangan Penggal Ketiga, Dewan Negeri Selangor Yang Ketiga Belas Tahun 2015 – Sesi pagi, 13/11/2015

Berlangsung 2/11 – 6/11/2015 dan 11/11 – 13/11/2015, siaran bermula jam 925 pagi

Kandungan berkaitan