Klik Video Pilihan Video Utama

Rancangan Tempatan, MPK komited maju Klang

Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Klang (RT MPK) 2035 akan berlangsung selama sebulan bermula 19 Mac hingga 18 April ini bagi mendapatkan respon dan pandangan daripada pihak berkepentingan terhadap Draf RT MPK 2035. Ia bertujuan menaik taraf kawasan perumahan berpotensi sebagai kawasan komersial.

Kandungan berkaitan