RM10 juta, 3,555 pelajar INPENS terima manfaat

0
336

Tajaan bawah stanco kemiskinan berjumlah RM10 juta merangkumi tajaan pengajian pelajar dan naik taraf infrastruktur INPENS International College