Program Kerajaan Selangor Video

RM23.6 juta zakat diagih kepada 32,843 keluarga asnaf

Lembaga Zakat Selangor (LZS) memperuntukan RM23.6 juta bantuan zakat untuk diagihkan kepada 32,843 keluarga asnaf fakir dan miskin seluruh Selangor.

Kandungan berkaitan