Klik Video Pilihan Video Utama

RM25 juta awal dari biasa

Kementerian Kewangan hari ini menyerahkan peruntukan berjumlah RM25 juta di bawah Belanjawan 2019 untuk 228 sekolah pondok dan sekolah menengah agama rakyat berdaftar seluruh negara, kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa

Kandungan berkaitan