Klik Video Pilihan Video Utama

RM50 juta perkasa gagasan Smart Selangor

Kerajaan Negeri memberi komitmen untuk memperuntukkan sejumlah RM300 juta kepada inisiatif Smart Selangor sepanjang tempoh 6 tahun. Bagi memenuhi maksud ini sebanyak RM50 juta akan diperuntukkan pada tahun 2020.

Video berkaitan