Salur info melalui ‘WhatsApp’

0
293

Anugerah Jawatankuasa Penduduk (JKP) dan Zon Bersih JKP Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) mampu mendorong ahli JKP menjalankan peranan dan tanggungjawab mereka dengan lebih baik melalui komunikasi berkesan bersama penduduk