Aduan Rakyat Video Utama

Sampah busuk! Dengar lagu bau hilang…

Idea Majlis Perbandaran Selayang (MPS) memainkan lagu korporat MPS di setiap lori kompaktor secara tidak langsung mengeratkan hubungan komunikasi antara kontraktor pembersihan dengan komuniti setempat.

Video berkaitan