Klik Video Utama

Sapa orang Sepang, pikul IPR

Skim Bantuan Hijrah, Kasih Ibu Smart Selangor (KISS), Skim Peduli Sihat, Insentif Perkahwinan Belia, Program Bantuan Blueprint Pembasmian Kemiskinan Selangor, Program Bantuan Perumahan Nelayan, Skim Mesra Usia Emas antara Inisiatif Peduli Rakyat yang diterima oleh 545 penduduk sekitar Sepang – Majlis Penyerahan Sumbangan Inisiatif Peduli Rakyat (IPR) Peringkat Daerah Sepang 2018.

Video berkaitan