Klik

Selamat Hari Wesak, EXCO

Barisan EXCO Kerajaan Negeri mengucapkan Selamat Hari Wesak kepada penganut Buddha khususnya di Selangor.

Kandungan berkaitan