SelangorTV
Aduan Rakyat Video Utama

Selamatkan Pulau Ketam

Sukarelawan warga kerja KDEB Waste Management Sdn. Bhd. dan Kumpulan Perangsang Selangor menjalankan Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) dengan menganjurkan program Kitar Semula dan Pengasingan Sisa Pepejal dalam meningkatkan kesedaran pemeliharaan Pulau Ketam sebagai destinasi pelancongan.

Video berkaitan