Klik Video Pilihan Video Utama

Selangor ada SST tambahan?

Dato’ Menteri Besar, Amirudin Shari mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta buat premis kedai makan dengan Smart Selangor Toilet (SST). Sijil penghargaan atau lain-lain insentif yang sesuai akan diberikan untuk premis yang dapat menjaga dan mengekalkan kebersihan tandas.

Kandungan berkaitan