SelangorTV
Klik

Selangor akan tubuh ‘green council’

Kerajaan Negeri dalam usaha mewujudkan pelan pembangunan Teknologi Hijau Selangor pada tahun ini bagi mendidik rakyat ke arah pelaksanaan bandar rendah karbon. Selain itu, satu perbadanan teknologi hijau (green council) turut akan ditubuhkan ke arah mencapai matlamat Negeri Pintar menjelang 2025.

Video berkaitan