Klik Video Utama

Selangor kecil, belanjawannya dicontohi


Dato’ Menteri Besar luah rasa syukur atas urus tadbir kewangan Kerajaan Negeri yang cemerlang sehingga dicontohi peringkat pusat. Belanjawan Selangor 2018 bakal menyaksikan penambahbaikan ke arah negeri berkebajikan.

Video berkaitan