Selangor: Pelihara 3 prinsip utama

0
216


Pentadbiran negeri hari ini sebuah pentadbiran yang mempertahankan disiplin fiskal, dan mengamalkan pengurusan kewangan berhemah dengan memelihara tiga cabang utama prinsip kebertanggungjawaban iaitu ‘ex ante accountability’, ‘concurrent accountability’ dan ‘expose accountability’