SelangorTV
Others

Selangor prihatin dimata komuniti India

Kerajaan Negeri akan memastikan masyarakat India di Selangor terus maju dan menikmati pelbagai bantuan serta insentif yang disediakan seperti Hijrah Selangor, Peduli Sihat, Kasih Ibu Smart Selangor (KISS), Program IKTISASS dan sebagainya. Walaupun telah banyak bantuan dan insentif yang disediakan, Kerajaan Negeri akan terus menambah baik program-program bantuan tersebut kepada golongan yang memerlukan agar menepati Strategi Kedua Belanjawan Selangor 2021, Selangor Sentosa, Ummah Sejahtera.

Video berkaitan