SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

Selangor realisasi wanita pembuat dasar

Pembabitan wanita dalam arus politik membuktikan wanita berkaliber mampu berdiri di barisan pimpinan pada peringkat Dewan Undangan Negeri (DUN), Parlimen mahupun Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) selaras usaha Kerajaan Negeri merealisasi dasar 30 peratus wanita sebagai penggubal dasar –
Seminar Nasional Wanita dan Politik: Ke Mana Hala Tuju Politik Negara?, Hotel Armida, Petaling Jaya

Video berkaitan