Klik Video

Selangor tambah 50 Panel dialisis


Kerajaan Negeri akan menambah sekurang-kurangnya 50 panel dialisis yang bekerjasama dalam melaksanakan Program Bantuan Kesihatan Sihat Selangor.

Kandungan berkaitan