Selangor terus bangun projek hijau

0
341


Projek Perintis Pembangunan Hijau Dalam Pengurusan Sisa Pepejal (MSW) yang berasaskan ‘Hybrid Biological Process’ merupakan projek yang pertama di Negeri Selangor yang mendapat kelulusan untuk dilaksanakan secara perintis di Selangor.Ianya dijangka dapat memproses sehingga 100 Metrik Tan (MSW) merupakan solusi mampan dari aspek kewangan dan kualiti alam sekitar selain dapat mengurangkan kebergantungan kepada kaedah ‘Sanitary Landfill’