SelangorTV
Klik

Selangor wujud garis panduan operasi ‘Airbnb’

Kerajaan Negeri dengan kerjasama Pihak Berkuasa Tempatan dan Institut Perancang Malaysia dalam usaha menyediakan garis panduan menjalankan aktiviti rumah penginapan berkonsep sewaan sementara seperti Airbnb. Ia berfungsi sebagai rujukan perundangan bagi mengawal selia peraturan-peraturan berkaitan operasi penginapan itu.

Video berkaitan