SelangorTV
Klik

#Selangor2020 perkasa pendidikan daripada kecil hingga mahasiswa

Kerajaan Negeri memperuntukkan sebanyak RM334.15 juta bagi merencana agenda pendidikan unggul bermula daripada tadika sehingga ke mahasiswa. Ini menunjukkan komitmen Kerajaan Negeri dalam memastikan akses pendidikan digapai segenap lapisan masyarakat.

Video berkaitan