TVSelangor
Klik

SELCAT rungkai prestasi PBT

#SELCAT #PBT

Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan (SELCAT) akan mengadakan pendengaran awam bersama wakil penduduk, ahli dewan negeri, ahli majlis, datuk bandar atau Yang Dipertua daripada tiga Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) terpilih berkenaan penilaian prestasi PBT dan ahli majlis pada 20 Februari ini.

Video berkaitan